Sirküler: 104/15                                                                                                    09.04.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : Gemi Trafik Hizmetleri ÜcretTarifesi Hk.

İlgi      : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gelirler Dairesi Başkanlığının 26.03.2015 tarih ve 652 sayılı yazısı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün ilgide kayıtlı yazılarında; İzmir, Mersin ve İzmit Gemi Trafik Hizmet alanlarında 15.05.2015 tarihinden itibaren “Gemi Trafik Hizmetleri Ücret Tarifesi” adı altında yeni bir tarife uygulanmaya konulması düşünüldüğü bildirilmektedir.

Gemi Trafik Hizmetleri bölgemizde henüz faaliyete geçmemiş olup, Kuruluşun web sitesinden temin edilen ve bir örneği ekte sunulan söz konusu tarife, bu hizmetlerin bölgemizde faaliyete geçmesinden sonra yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : Gemi Trafik Hizmetleri Ücret Tarifesi (3 Syf)