Sirküler:  104/16                                                                                                          30.03.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’nun 15.03.2016 tarih ve 19436 sayılı yazısı.

 İlgi yazıda, Uluslararası Deniz Kazaları İnceleme Uzmanları Forumu (MAIIF) 24 üncü toplantısının 2015 Eylül ayı içerisinde gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Anılan toplantıda, MAIIF ve Uluslararası Kılavuz Kaptanlar Birliği (IMPA) ile gerçekleştirilen ortak bir çalışma sonucunda hazırlanan Kılavuzluk Emniyet Posterine yönelik değerlendirmeler neticesinde anılan poster uygun görülmüştür. Ayrıca hazırlanan poster ve konu IMO HTW alt komitesinin 3 üncü toplantısında gündeme getirilerek, raporda yer almıştır.

Bahse konu postere

http://www.maiif.org/images/storie/pilotage/MAIIF%20A^%20Pilot%20Poster_V10.pdf.internet adresinden ulaşılabilinmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter