Sirküler: 106/16                                                                                                            30.03.2016

 

 

GÜNLÜDÜR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

İlgi      : T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Mersin Zirai Karantina Müdürlüğünün

  24.03.2016 tarih ve 172/806 sayılı yazısı.

 Odamıza gönderilen ilgi yazıda, Müdürlüklerince 21.04.2016 tarihinde Mersin’de “Fumigasyon ve Fumigant Gazları, Bu Gazlardan korunma Esasları ve Kargo Taşıma Ünitelerinde Fumigasyon Uygulamaları” konularında bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirilmektedir.

Konuya ilgi duyan üyelerimizin (gemi acenteleri, gemi ilaçlama, firmaları, vb.) aşağıda sunulan eğitim programını inceleyerek katılım sağlama talebi halinde katılacak kişinin adı&soyadı, çalıştığı birim ve görevi, irtibat bilgilerinin (GSM, e-mail) 15.04.2016 tarihine kadar Odamıza bildirilmesini rica ederiz.

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Eki : İlgi Yazı (1 Syf)

 

Eğitim Yeri     : Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü Toplantı Salonu (3. Kat)

 

EĞİTİM PROGRAMI

SAAT KONU KONUŞMACI
09:00-09:15 Açılış Ali ERDEN (Müdür)
09:15-09:45 Tarımsal Mücadelede Fümigasyonun Yeri ve Önemi Şerafettin DOĞAN
09:45-10:00 Ara  
10:00-10:45 Uluslararası ve Ulusal Mevzuat Şerafettin DOĞAN
10:45-11:00 Ara  
11:00-11:45 Kargo Taşıma Ünitelerinde Fümigasyon Uygulamaları İbrahim Fehmi ER
11:45-12:00 Ara