Sirküler:  107/15                                                                                                       15.04.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün, 02.04.2015 tarih ve 22838 sayılı yazısı.  

İlgi yazıda, Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün bir yazısına istinaden Vietnam Ulaştırma Bakanlığı’nca hazırlanan altyapı projelerine ve 2015 yılında Vietnam’da düzenlenecek fuarlara ilişkin kitapçığın bir örneği Odamıza gönderilmiştir.

İlgilenen üyelerimiz, kitapçığın bir örneğini Odamızda inceleyebilirler.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter