Sirküler:  109/15                                                                                                       17.04.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, 08/04/2015 tarih ve 23699 sayılı “Yemen Limanlarına Uğrayanlar ve Karasularından Geçiş Yapanlar İçin Güvenlik Seviyesinin 3 (Üç) İlan Edildiği”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: İlgi Yazı (2 Sayfa)