Sirküler: 109/16                                                                                                  04.04.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 31.03.2016 tarih ve 6732 sayılı yazısı.

 Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına istinaden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan ilgi yazıda; ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği’ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konsey Kararı gereğince GTS Rejimi’nin (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkemiz tarafından üstlenilerek belirli ülkelere tek taraflı olarak taviz verildiği belirtilmekte, Ayrıca İthalat Tebliği’nin (İthalat:2016/1) ilgili maddesi gereği Ekonomi Bakanlığı’nın GTS uygulamasında değişiklik yapma imkanı bulunduğu ifade edilmektedir.

İlgi yazı ekte sunulmuş olup, üyelerimizin konu hakkındaki görüş ve taleplerini, 15 Nisan 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (Fax: 0.324. 329 52 30, E-Posta: mersindto@mdto.org) göndermelerini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Eki: İlgi yazı (1 Sayfa)