Sirküler:  111/15                                                                                                       17.04.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün, 15/04/2015 tarihli fax mesajı.

TUBİTAK-11G152 no’lu “Deniz Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Projesi” kapsamında ve MIP tarafından işletilen Mersin Limanı faaliyetini genişletilmesi amacıyla yapılacak dip tarama malzemesinin (sediman) boşaltımı için belirlenen “dökü alanı” içinde ve çevresinde 20-21 Nisan 2015 tarihlerinde koordinatları ve yerleri belirtilen körfez içi ve liman içinde belirlenen sahada Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsüne ait Lamas-1 Araştırma teknesi ile oşinografik ve balıkçılık ölçüm örneklemeleri yapılacağı bildirilen ilgi yazı ve “Sefer Ön Planı” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.  

 

Ek: İlgi Yazı (2 Sayfa)