Sirküler: 111/17                                                                                                                                 16.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Türk Loydu Liman Gözetim Hizmetleri Eğitimi Hk.

İlgi     : Türk Loydu’nun 13 Mart 2017 tarihli yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; Türk Loydu tarafından Mart ayı içerisinde,

1. 22-23-24 Mart 2017 tarihlerinde “Draft Sörvey Hesabı Bilgilendirme Eğitimi”,

2. 28-29 Mart 2017 tarihlerinde “Demir Çelik Hurda Kalitesi ve Standartları Eğitimi”,

3. 30-31 Mart 2017 tarihlerinde “Dökme Yükten Numune Alma ve Hazırlama Eğitimi”

yapılacağı bildirilmektedir.

Yukarıda bahsedilen eğitimlere başvurmak isteyen kişiler, Türk Loydu ile temasa geçebileceklerdir. (Tel:0216-5813700, E-Posta: csancar@turkloydu.org, egitim@turkloydu.org)

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı