Sirküler:  112/15                                                                                                       20.04.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 06.04.2015 tarih ve 6798 sayılı “Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Taşıtların Taşıt Uygunluk Belgesi veya Taşıt Durum Tespit Belgesi Düzenlenmesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: İlgi Yazı (1 Sayfa)