Sirküler: 114/16                                                                                                               08.04.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Gemi adamları yeterlilikleri hakkında sorular için oluşturulan elektronik posta adresi

 İlgi:     T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, 31.03.2016 tarih ve 24522 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, zabitan sınıfı gemiadamlarının yeterlikleri, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünce gerekli doğrulamalar yapıldıktan sonra, Gemiadamı Cüzdan Basım Merkezi tarafından gemiadamı cüzdanlarına işlenmekte ve ilgililer PTT Kargo aracılığı ile gönderildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen işlemler hakkında görüş sormak, bilgi almak ve ilgili yeterlik belgesinin durumu hakkında bilgi edinmek için, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı telefon numaralarına mesai saatleri içerisinde yoğun şekilde telefon araması gelmekte olup, arayan gemiadamlarının sayısının fazlalığı ve iş yoğunluğu nedeniyle bu tür taleplere cevap verilmekte zorluk çekilmektedir.  Bu nedenle,   yukarıda belirtilen konularda bilgi almak isteyen gemi adamlarının kullanımı için gemiadami.didgm@udhb.gov.tr uzantılı elektronik posta adresi oluşturulduğu belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter