Sirküler:  115/15                                                                                                            22.04.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     (a) 27.02.2015 tarih ve 063/15 Sayılı Sirkülerimiz.

            (b) Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 21/04/2015 tarih                      ve 1027 sayılı yazısı.

İlgi (a) sirkülerimiz ile duyurulan, Yanaşma Penceresi Uygulaması çerçevesinde güncellendiği bildirilen “Yanaşma Takvimi” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Yanaşma Takvimi (1 Sayfa)