Sirküler: 115/16                                                                                                              12.04.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu: Mersin Limanı İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Talimatı

 İlgi:     Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 07.04.2016 tarih ve 54/978 sayılı yazısı.

İlgi yazıda,  Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. sınırları içinde ticari amaçla faaliyet gösteren tüm şirketlerin ve çalışanlarının can ve mal emniyetlerini sağlamak adına Liman sahalarına girecek olan tüm kamu ve özel firma personellerinin araçlarını muayene sahası oto park alanına park ettikten sonra CFS sahalarına iş güvenliği kıyafetleri (reflektör, baret, iş ayakkabısı) ile girebileceklerini, belirlenen tüm iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması gerektiği ve kurallara uymayanların belirlenen operasyon sahalarına alınmayacakları ve uygulamanın da 20 Nisan 2016 tarihinde başlayacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Talimatı (2 Sayfa)