Sirküler:  116/15                                                                                                       24.04.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi:     (a) 20.03.2013 tarih ve 135/13 Sayılı Sirkülerimiz.

            (b) Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 16/04/2015 tarih ve 1045                                  sayılı yazısı.

İlgi (a) sirkülerimiz ile duyurulan, Mersin Limanı Tarife Uygulamaları’nın 01.05.2015 tarihi itibarı ile güncelleneceği bildirilen  ilgi (b) yazı ekte sunulmuştur.  

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: İlgi (b) Yazı (1 Sayfa)