Sirküler: 117/16                                                                                                              14.04.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 04.04.2016 tarih ve 6865 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına istinaden, Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı oluşturulduğu, oluşturulan programın eylem planı 5 inci bileşeni kapsamında; sektörde faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünün arttırılması amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) tarafından çeşitli destekler öngörüldüğü belirtilmektedir.

Aynı yazıda ayrıca, lojistik firmalarının ortak proje yürütme, ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama ve benzeri hususlarda işbirliği yapabilmeleri için KOSGEB tarafından hazırlanan işbirliği Güçbirliği Destek Programı çerçevesinde verilmesi planlanan desteklere herhangi bir başvuru olmadığı,  TUBİTAK tarafından hazırlanan sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan AR-GE desteklerine ise çok az sayıda proje başvurusu alındığı belirtilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı’nın yazısı ve İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Bilgi Notu ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Ekonomi Bakanlığı’nın yazısı ve İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Bilgi Notu (11 Sayfa)