Sirküler: 118/16                                                                                                              14.04.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi:     T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün, 07.04.2016 tarih ve 26264 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda,  Türk ihraç ürünlerinin Rusya Federasyonu’na giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük ofislerinin sayısının sınırlandırılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığınca çevrildiği bildirilen,  Rusya Federal Gümrük Servisi’nin 29.03.2016 tarih ve 01.11/14153 sayılı kararı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Türk ihraç ürünlerinin Rusya Federasyonu’na giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük ofislerinin listesi (2 Sayfa)