Sirküler: 119/16                                                                                                              15.04.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 139)”, 15 Nisan 2016 tarih ve 29685 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ ile, 13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ve solvent ve bazı petrol ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nin,

 

(2) Ancak, sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirdikleri tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yaptırılabilir.

Adsız

 

 

şeklindeki 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

    13   Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

 

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ (1 Syf.)