Sirküler: 120/15                                                                                                        30.04.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 27.04.2015 tarih ve 8195 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ve bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; Ankara Ticaret Odası tarafından uygulanan “Nesilleri Birleştirmede Girişimcilerin Eğitimi ve Mikro KOBİ’ler İçin Başarılı Örgütsel Yedekleme Planının Desteklenmesi” isimli Erasmus+ projesi kapsamında bir anket çalışmasının yapıldığı belirtilerek, söz konusu anketin Odamız üyesi KOBİ’ler tarafından doldurulması istenilmektedir.

 

Bu nedenle, söz konusu anket çalışmasının https://surveymonkey.com/s/DDNZVN7 internet sitesinden çevrimiçi olarak doldurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Ek: İlgi Yazı (1 Syf)