Sirküler: 121/15                                                                                                        30.04.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” 24 Nisan 2015 tarih ve 29336 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülen söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi aşağıdaki gibidir:

“Madde 1– 8/1/2010 tarihli ve 2010/51 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, 1/1/2007-31/12/2009 tarihleri arasında gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla alınan ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış olan Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri 31/12/2015 tarihine kadar yapılacak ihracatla kapatılabilir.

Bu Karar 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Bakanlar Kurulu Kararı (2 syf.)