Sirküler: 121/16                                                                                                              18.04.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 14.04.2016 tarih ve 7614 Sayılı yazısı.

 İlgi yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya istinaden, ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) 22 Mart 2010 itibariyle taraf olduğu ve buna ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlandığı bildirilmektedir. Ayrıca ADR Anlaşmasının A ve B ekleri, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin Tehlikeli Malların Taşınması Çalışma Grubu tarafından her ayda bir düzenlenen toplantılarda alınan kararları doğrultusunda her iki senede bir düzenli olarak değiştirilmekte ve güncellenmekte olduğu bildirilmektedir.

Aynı yazıda,  9-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında Cenevre’de düzenlenecek olan Tehlikeli Malların Taşınması Çalışma Grubu Toplantısında (WP.15) görüşülmek üzere aşağıdaki konularda görüş talep edilmektedir.

  • Almanya Hükümeti tarafından sunulan öneride; Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG), Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazı’nın (LPG) yakıt olarak kullanıldığı tehlikeli mal taşıyan araçlar için yakıt kapasitesi belirlemeye yönelik bir öneride bulunmuştur. ”Gazların taşınmasıyla ilgili muafiyetler” başlıklı ADR 1.1.3.2 (a) bölümünün sonuna, sabit tankların yakıt kapasitesinin ADR 1.1.3.3 (a) bölümündeki yakıt limitlerinden daha fazla olamayacağının eklenmesi,
  • Kömür ve Linyit Birliği tarafından sunulan öneride ADR bölüm 3.2 tablo A’da yer alan UN 1361 ve UN3088’e yeni bir özel hüküm eklenmesi ve eklenecek olan özel hükümle Sınıf 4.2, paketleme Grubu III Sınıflandırma özelliklerine uygun taş kömürü, kok ve antrasitin taşınmasının ADR hükümlerine tabi olmaması,
  • Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından sunulan öneride ADR sürücü sertifikası (SRC 5) olmayan şoförlerin taşıma ünitesi başına taşınabilecek tehlikeli madde muafiyetleri ve onun hesaplamasıyla ilgili bilgi sahibi olmadıkları, bu nedenle farklı göndericilerden aldıkları muaf miktardaki tehlikeli maddelerin toplamının muaf miktarı aşabildiği belirtilmiş olup, bu sorunu çözme amacıyla tehlikeli madde taşıma zincirindeki bütün tarafların ADR 1.3 ‘e uygun eğitim alması ve muaf miktarda tehlikeli madde taşındığında taşıma evrakındaki muaf miktarların şoförlerin de anlayabileceği bir şekilde yazılması.

 

Yukarıda bahsedilen konularla ilgili görüşlerinizin en geç 20 Nisan 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza,  (E-Posta: mersindto@mdto.org; Faks:0.324.3295230) gönderilmesini rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter