Sirküler: 123/14                                                                                                     17.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”, 16 Nisan 2014 tarih ve 28974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile, 9 Nisan 1965 tarihinde Londra’da kabul edilen “Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi” ne katılmamız uygun bulunmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Eki: İlgi Kanun (1 Sayfa)