Sirküler: 123/15                                                                                                        30.04.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)” 18 Nisan 2015 tarih ve 29330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile,  20/12/2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)’ nin Yürürlük tarihinin belirlendiği 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 4 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 10 uncu maddesi 21/12/2015 tarihinde,”

Buna göre, Tebliğin “Yükümlü kayıt ve takip sistemine kaydolma ve bilgileri güncel tutma zorunluluğu” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ile “Yürürlükten kaldırılan tebliğler” başlıklı 10 uncu maddesinin yürürlük tarihi 21/12/2015 olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ (1 Syf.)