Sirküler:  124/15                                                                                                       05.05.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün, 04/05/2015 tarih ve 460 sayılı fax mesajı.

TUBİTAK-11G152 no’lu “Deniz Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Projesi” kapsamında ve MIP tarafından işletilen Mersin Limanı faaliyetini genişletilmesi amacıyla yapılacak dip tarama malzemesinin (sediman) boşaltımı için belirlenen “dökü alanı” içinde ve çevresinde 06 Mayıs 2015 tarihinde koordinatları ve yerleri belirtilen saha içinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsüne ait Lamas-1 Araştırma teknesi ile oşinografik ölçüm ve örneklemeler yapılacağı bildirilen ilgi yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

 

 

 

Ek: İlgi Yazı (3 Sayfa)