Sirküler:  125/16                                                                                                       25.04.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu   : Konteyner ve Liman Takip Sistemine Düzenli Bilgi Akışının Sağlanması Hk.

 İlgi      : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün

  21.04.2016 tarih ve 15482660 sayılı yazısı.

 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan ilgi yazıda; 23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “1972 Konteynerlerle İlgili Sözleşmenin ve Geçici İthalat Sözleşmesinin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile konteyner takip formlarının elektronik ortama alınmasına ilişkin düzenleme yapıldığı ve konteyner sahipleri, işletmeci  veya bunların temsilcilerince sisteme entegrasyonun 01.12.2016 tarihine kadar tamamlanacağı, giriş ve çıkış konteyner takip formuna ilişkin işlemlerin kağıt ortamında sonlandırılacağı, Bakanlıkça belirlenen limanlarda konteyner işlemlerinin sadece veri işleme tekniğiyle yapılacağı, bu limanlardan girişi ve çıkışı yapılan konteynerlerin bir başka gümrük idaresinden çıkış işlemlerinin de veri işleme tekniği yoluyla yapılacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla; sistemin sorunsuz işlemesi, kayıt işlemlerinin daha hızlı ve kesintisiz yürütülmesini teminen; özellikle ihracat eşyasına ilişkin ihracatçı, gümrük müşaviri, nakliyeci, acente gibi beyan sahipleri tarafından; araç plaka bilgisi, araç dorse bilgisi, beyanname var/yok bilgisi (ihracat/transit/antrepo beyannamesi), beyannamesi var ise beyannamenin sayısı ve tarihi, işlem yapacağı gümrük idaresi (mersin/mersin yolcu salonu) bilgilerinin önceden veri olarak Liman İşletmesinin Sistemine bildirilmesi gerektiği iletilmektedir.

Bu nedenle, Beyanname dolduran ilgili üyemiz firmalarca yukarıda belirtilen bilgilerin Liman İşletmesi Sistemine  bildirilerek, paydaşlar arası bilgi akışının düzenli olarak sağlanmasını rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı Örneği