Sirküler: 126/14                                                                                                           18.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu:  Baltık Ülkelerinde Yaşayan Yabancılara Mahsus Pasaport Hamilleri.  

İlgi :    a) T.C. Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün,  31/03/2014 tarih ve 06647 sayılı

                yazısı.

b) Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 18/03/2014 gün ve 34113419-49619-5-69-(4193- 1/200-1)sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı eki; Emniyet Genel Müdürlüğünün yazısında;  Baltık ülkelerinde (Estonya, Letonya ve Litvanya) yaşanan Rus asıllı vatansız yabancılara anılan ülkelerce düzenlenmiş yabancılara mahsus pasaportlar (‘‘Alien’s Pasaport’’ – ‘‘Tİ’’ (Vizeye tabi, istizan sonucu merkezden alınacak talimata göre işlem yapılır.) ve ikili anlaşmalara göre pasaport yerine geçerli gemiadamı cüzdanlarıyla (‘‘M’’ vizeden muaf) birlikte hudut kapılarına gelmeleri halinde nasıl bir işlem uygulanacağı, detaylı olarak izah edilerek gereğinin buna göre yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Uygulamada gereğinin söz konusu genelgeye göre yapılarak, olabilecek aksaklıkların önlenebilmesi için; Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgi sayılı genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerektiğini bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 18 Mart 2014 tarihli yazısı (1 Sayfa)