Sirküler:  126/15                                                                                                       06.05.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün, 05/05/2015 tarih ve 464 sayılı fax mesajı.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü olarak yürütücüsü olduğu ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nca desteklenen “Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi”(DEKOSİM) projesi kapsamında, 07 Mayıs 2015 tarihinde Enstitüye ait Bilimsel Araştırma gemisi Bilim-2 kullanılarak,  enstitünün 3,3 deniz mili açığında, 36”30’ 58”K-034” 17’29”D koordinatlarında 100 metre derinlik olan mevkiye bilimsel ölçümleme amaçlı olarak yaklaşık 6 ay kalacak şekilde şamandıra atılacağı bildirilen ilgi yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

 

Ek: İlgi Yazı (4 Sayfa)