Sirküler: 127/14                                                                                                           21.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 18.04.2014 tarih ve 28976 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğ ile, 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin ekinde yer alan ek-1’de değişiklik yapılmıştır.

Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Ekler: İlgili tebliğ (1 Sayfa)

Tebliğ ekine http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx#den ulaşılabilir.