Sirküler:  127/15                                                                                                       06.05.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’ nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 131)”, 06.05.2015 tarih ve 29117 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile, 12/9/2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ve 3 üncü maddesi kapsamında yer alan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu ile gelmesi halinde serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerini belirlemek amacıyla hazırlanmış olan “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)” yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

 

Ek: İlgi Tebliğ (1 Sayfa)