Sirküler:  128/15                                                                                          07.05.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Tali ve Koruyucu Gemi Acentesi Yetki Belgesi Kullanımı Hk. 

 İlgi:     T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, 24.04.2015 tarih ve 27505 sayılı yazısı.

 İlgi yazıda, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; son zamanlarda tali veya koruyucu acentelik hizmeti veren bazı acentelerin vekalet yoluyla başka bir acente personeline yetki vererek kendi şirketleri adına işlem yaptırmak istedikleri belirtilerek taleplerin yönetmeliğe aykırılık teşkil edip etmediği hakkında bilgi istenildiği bildirilmektedir.

Aynı yazıda,  Gemi Acenteleri Yönetmeliği gereğince; acentelik faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla,  T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen yetki doğrultusunda düzenlenen Gemi Acenteliği Yetki belgesi ile yürütülmekte olduğu, adlarına Gemi Acenteliği Yetki Belgesi düzenlenen acentelerin yetkilendirildikleri bölge sınırları içerisinde faaliyet gösterebildikleri, yetkilendirildikleri bölge dışında ise faaliyetlerini şube açarak veya yetki belgesine sahip tali acente atayarak yürütebildikleri bildirilmiştir.

Bu kapsamda, yetki belgesi almaya hak kazanan acentelerin koruyucu ve tali acentelik dahil tüm acentelik işlemlerinde ve bilgi sistemine veri girişinde bulunabilmeleri için, adlarına kullanıcı kodu ve şifre tahsis edildiği, düzenlenen yetki belgesi ve tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifrenin başkalarına devredilemeyeceği ve başka acenteler tarafından kullanılamayacağı, tali acentelerin, tali acente olarak atandıkları gemilere başka bir acenteyi tali acente olarak atamalarının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Aynı yazıda, ayrıca yetkilendirilen acentelerin liman başkanlıklarında ve liman tesislerinde Gümrük, Emniyet, Sahil Sağlık birimlerinde acentelik işlemlerini yürütecek personel adına çalıştığı acente ilişkili Gemi Acentesi Personel Tanıtım Kartı düzenlendiği, İdare tarafından adlarına düzenlenmiş tanıtım kartı olmayan acente personelinin acentelik işlemi yapamayacağı, görev yaptıkları gemi acenteleri dışında başka bir acente adına işlem yaptığı tespit edilen kişiler adına düzenlenen Gemi Acentesi Personel Tanıtım Kartlarının iptal edileceği belirtilmektedir.

Gemi acentesi üyelerimizce mağdur olmamaları için uygulamanın yukarıda açıklandığı şekilde uygulanmasını önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: İlgi Yazı (2 Sayfa)