Sirküler:  128/16                                                                                                       25.04.2016

 

 

 

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

 

 Konu  : Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların 30.04.2016-

   01.11.2016 Tarihleri Arasındaki Yaz Tarifesi.

 Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların 30.04.2016-01.11.2016 Tarihleri Arasındaki Yaz Tarifesi ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı Örneği (2 Syf)