Sirküler:  129/16                                                                                                       26.04.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : RİS MERSİN+ Projesi İhtiyaç Belirleme Çalışması İçin Anket Formu Doldurulması Hk.

 İlgi      : Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 13.04.2016 tarih ve 2357 sayılı yazısı.

 Mersin Ticaret ve Sanayi Odasından alınan ilgi yazıda; Mersin’in sosyo-ekonomik kalkınmasında yenilikçiliğin önemli bir araç olarak kullanılabilmesi ve ilimizde yeni bir ivme kazandırılabilmesi amacıyla bölgedeki kurum ve kuruluşların performansını arttırmaya ve yerelde yenilikçilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik yol haritasının belirlenmesi çerçevesinde “RİS Mersin+Strateji Çalışması” gerçekleştirildiği belirtilerek, RİS Mersin Projesi kapsamında yapılan ihtiyaç belirleme çalışması için https://docs.google.com/forms/d/1z4tk-PSXpAs7-_d8OJx_YZXDb4bXlEulP7TmHde6fUg/viewform?usp=send_form adresli web sitesinde bulunan anketin doldurulması istenilmektedir.

İlimiz kalkınma stratejisi hazırlanmasında önemli girdilerden biri olacak anket formunun doldurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter