Sirküler: 130/14                                                                                                           21.04.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletleri Temsil Etmekte Olan Birleşmiş Milletler Çevre Programı Arasında Akdeniz’in Deniz Çevresi ve Kıyı Alanlarının Korunması Sözleşmesi (“Barselona Sözleşmesi”) ve Protokolleri 18. Taraf Ülkeler Toplantısının Organizasyonuna İlişkin Anlaşma”nın onaylanması hakkında 2014/5910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”, 19 Nisan 2014 tarih ve 28977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Bakanlar Kurulu Kararı (1 Sayfa)

 

Anlaşmanın Eklerine  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140419.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140419.hm adresinden ulaşılabilir.