Sirküler:  130/16                                                                                                          26.04.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 Konu  : Ukrayna’da Gerçekleştirilecek Altyapı Projeleri.

İlgi      : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün, 14.04.2016                       tarih ve 28335 sayılı yazısı.

Dışişleri Bakanlığı’nın bir yazısına istinaden, Ukrayna Ankara Büyükelçiliği’nin bir örneği ekte sunulan Nota’sında, önümüzdeki dönemde Ukrayna’da gerçekleştirilmesi planlanan büyük çaplı altyapı projelerine ilişkin bilgiler iletilmekte ve bu projelerde Türk Şirketlerin yer almasından memnuniyet duyulacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: Proje Bilgileri (5 Sayfa)