Sirküler:  131/16                                                                                                          26.04.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 Konu  :  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı

 İlgi      :  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 14.04.2016 tarih ve 7679 sayılı yazısı.

 İlgi yazıda,  KOSGEB tarafından,  KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında “Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması” ve “Orta Yüksek ve İleri Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme” konu başlıklarında sadece imalat sanayi işletmelerine yönelik olarak 300 milyon TL bütçe ile Proje Teklif Çağrılarına çıkıldığı ve proje başvurularının 6 Mayıs 2016 tarihinde sonlanacağı bildirilmektedir.

Proje Teklif Çağrıları ve başvuru koşullarına KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet sayfasından temin edilebilir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter