Sirküler: 132/16                                                                                                                26.04.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu   : Gümrük İşlemi Takip Kartı 2016 Yılı Güncellemelerine İlişkin Uyarı Hk.

İlgi     : 25.03.2016 tarih ve 100/16 sayılı sirkülerimiz.

İlgi sirkülerimiz ile; Gümrük İdarelerinde Özet Beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip eden Odamız üyesi firma çalışanları adına düzenlenen Gümrük İşlemi Takip Kartlarına ait bilgi güncellemelerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılacağı belirtilerek, Gümrük İşlemi Takip Kartı sahibi üyemiz firma çalışanlarının kartlarının bilgilerinin güncellenmesi için dilekçe, son 1 aylık SGK dökümü ve Adli Sicil Belgelerini Odamıza iletilmesi istenilmiştir.

Üyemiz firmalarca gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde, kart sahibi bazı firma ve kişilerin belgelerini halen Odamıza göndermedikleri anlaşılmıştır.

Adlarına Gümrük İşlemi Takip Kartı düzenlenmiş olan firma ve/veya kişiler tarafından, Odamız kayıtlarında aktif olarak gözüken kartların güncel durumu (aktif, kayıp, iade, iptal) hakkında bilgi verilmediği ve aktif olarak kullanılan kartlar için güncelleme evrakları gönderilmediği takdirde, söz konusu kartlar iptal edilmek üzere T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne iptal edilmek üzere bildirileceğinden, kartlar için son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Gereğini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : Gümrük İşlemi Takip Kartı Güncellemeleri Dilekçe Örneği (1 Syf)

 

 

Gümrük İşlemi Takip Kartı Güncelleme Evrakları:

Kart sahibine ait;

  1. Son 1 aylık SGK Dökümü
  2. Son 1 aya ait Adli Sicil Belgesi (Arşiv Kaydını Gösterir)