Sirküler:  133/14                                                                                                       24.04.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Odamız İstatistik Servisince Mersin Limanı Şubat 2014 dönemine ait olarak hazırlanan;

  •  Yük İstatistikleri detayları (339 Sayfa)
  • Yük İstatistikleri özeti (1 Sayfa)

CD ortamında düzenlenerek ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek : 1.1 adet CD.(Mersin Limanı Şubat 2014 ayı Yük ve Gemi İstatistik bilgileri yüklü)

  1. Mersin Limanı  Şubat 2014 ayı yük istatistiği genel dökümü dosyası. ( 339 Sf.)
  2. Mersin Limanı  Şubat 2014 ayı yük istatistiği özet dökümü dosyası. (1 Sf.)