Sirküler:  133/15                                                                                                       12.05.2015

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 07.05. 2015 tarih ve 9060 sayılı yazısı ekinde alınan, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın,  “Türkiye Halk Bankası A.Ş’ye bağlı Halk Hayat Emeklilik A.Ş.’nin Hisselerinin Satışı İhalesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Yazısı (2 Sayfa)