Sirküler: 134/14                                                                                                           24.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Stratejik Deniz Taşımacılığı Taahhütlerine İlişkin Çok Uluslu Uygulama Düzenlemesine Katılmamız Hakkında 20/3/2014 tarih ve 2014/6156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” 22.04.2014 tarih ve 28980 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Bakanlar Kurulu Kararı (1 Sayfa)

 

Anlaşmanın Eklerine 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140422m1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140422m1.htm  adresinden ulaşılabilir.