Sirküler:  134/16                                                                                                       29.04.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Ukrayna Yatırım Gerçekleştirilecek Şirketler İçin Oluşturulan Veri Tabanı.  

 İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin,  22.04.2016 tarih ve 8278 Sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası’nın yazısına istinaden, “Yatırım Projesi Veri Tabanı (Investment Project Database)” başlıklı yeni bir interaktif platform geliştirdiği bildirilmekte,  Platformun temel amacının Ukraynalı firmalar ile yabancı yatırımcılar arasında yeni işbirliği imkanları yaratmak ve projeleri için yabancı kaynaklara kolay ve etkili bir şekilde erişim sağlamak olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu veri tabanının Ukrayna’ya yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılar için uygun yatırım projesini bulma noktasında faydalı olabileceği ifade edilmektedir. Veri tabanına http://invest.ucci.org.ua/en adresinden ulaşılabilmekte olup, detaylı bilgi için Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Yatırım Faaliyetlerini Kolaylaştırma ve Bölgesel Kalkınma Daire Başkanı Ievgen Kurulenko (Tel: +380442792931, e-posta: ird@ucci.org.ua ) ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter