Sirküler:  135/16                                                                                                       29.04.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından uygulanan Erasmus Projesi Anket Çalışması.

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin,  27.04.2016 tarih ve 8590 Sayılı yazısı.

 

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından uygulanan “Nesilleri Birleştirmede Girişimcilerin Eğitimi ve Mikro-KOBİ’ler için Başarılı Örgütsel Yedekleme Planının Desteklenmesi (InToGeneriton)” adlı Erasmus+ Projesi kapsamında bir anket çalışması yapılmakta olup, bahse konu projenin önemli çıktılarından biri olan anketin Oda ve Borsalarımıza üye KOBİ’ler tarafından doldurulması talep edilmiştir.

Anket,  https://surveymonkey.com/r/KS82SZK internet adresinde yer almakta olup, çevrimiçi olarak doldurulması gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter