Sirküler: 136/14                                                                                                     25.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 15.04.2014 tarih ve 8000 sayılı yazısı ekinde alınan, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün, 07 Nisan 2014 tarih ve 2034 sayılı  “Şirketlerin ve Ticari İşletmelerin Tür Değişikliklerinin Oda/Borsa Organ Üyeliklerine Etkisi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Ek: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün yazısı. (4 Sayfa)