Sirküler: 136/16                                                                                                               03.04.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : Türkiye-Malezya 3. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısına Görüş Bildirilmesi.

İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 28.04.2016 tarih ve 8688 sayılı yazısı.

Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına istinaden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan ilgi yazıda; Eşbaşkanlığı Başbakan Yardımcısı Sn. Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ tarafından deruhte edilen, Türkiye-Malezya Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komisyonu (KEK) 3. Dönem Toplantısı’nın,  1-2 Haziran 2016 tarihlerinde Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bu kapsamda,  anılan KEK toplantısına yönelik olarak Ekonomi Bakanlığınca yapılacak hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; iki ülke arasında ilişkiler, “Türkiye-Malezya Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısı Protokolü”nde yer alan hususlara ilişkin varsa kaydedilen gelişmeler, iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin varsa sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri, KEK 3. Dönem Toplantısı’nda gündeme getirilmesinde yarar görülen konular ve anılan toplantı sonucunda imzalanması öngörülen protokolde yer alması talep edilen hususlar hakkında bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte olup, Türkiye-Malezya Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komisyonu (KEK) 3. Dönem Toplantısı Protokolü’ne TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslar arası İş İmkanları/Diğer Duyurular” bölümünde ulaşılabilmektedir.

Yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüşlerinizin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere 6 Mayıs 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesini rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter