Sirküler: 141/14                                                                                                        29.04.2014   

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu  : Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Tarafından                                   

                  Yapılacak Bilimsel Araştırma Çalışması Hk.

İlgi      : Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünün 24 Nisan 2014 tarihli yazısı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünden alınan ve bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; 28 Nisan-2 Mayıs 2014 tarihleri arasında Enstitüye ait “Lamas-1” teknesinin kullanılarak, tekne üzerinde en fazla 10 kişi olacak şekilde dönüşümlü olarak çalışacak araştırma personeli ile Mersin Liman içi, Mersin Körfezi kıyı ve kıta sahanlığı bölgesinde araştırma verileri toplamak üzere CTD, denizsuyu ve sediman örneklemelerini içeren bir bilimsel çalışma yapılmasının planlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı (3 Sayfa)