Sirküler:  141/16                                                                                                       10.05.2016

 

 

 

 

ÖNEMLİDİR

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu   : Mersin Gümrük Müdürlüğü Nezdinde Yapılan İhracat Beyanı Doldurma İşlemlerinde

  Yaşanan Sorunlar Hk.       

 

İlgi      : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mersin Gümrük Müdürlüğünün 06.05.2016 tarih ve

   15849736 sayılı yazısı.

 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mersin Gümrük Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; gerek konteynerle gidecek eşyaların ihracat beyannamelerinin doldurulması esnasında gerekse  Konteyner ve Liman Takip Sistemi uygulamasına girilen verilerde birtakım yanlışlıklar yapıldığı belirtilerek, yazıda belirtilen hususlara uymayanlar hakkında Adli ve İdari yönden işlem yapılacağı bildirilmektedir.

 

İhracat Beyannamesi doldurulması ile Konteyner ve Liman Takip Sistemine veri girişi işlemlerinde ek yazıda belirtilen açıklamalara uyulması hususunda gerekli ihtimamın gösterilmesini rica ederiz.

 

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

 

Eki : İlgi Yazı Örneği (2 Syf)