Sirküler: 142/14                                                                                                        30.04.2014   

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında 2014/6035 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”, 29 Nisan 2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı gereği,

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması” 31 Ekim 2013 tarihinde,

“1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolü” 4 Şubat 2014 tarihinde,

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol” 25 Aralık 2013 tarihinde,

“1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi’ne İlişkin Değişikliklerin Kabulüne Dair Karar” 1 Ocak 2000 tarihinde,

“1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında Karar” 1 Aralık 1992 tarihinde,

“1971 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Tazminat Limitleri Değişikliklerine Dair Karar” 1 Kasım 2003 tarihinde,

“1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Sınırlandırma Miktarlarının Değişikliklerine Dair Karar” 1 Kasım 2003 tarihinde

yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Ekler :

Ek-1. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı (1 Sayfa)

Ek-2. Liste (2 Sayfa)