Sirküler: 143/14                                                                                                     30.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın, 28.04.2014 tarih ve 4381 sayılı  “İhracatta Vergi, Kambiyo ve Muhasebe Uygulamaları Konferansı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.   

 

 

Ek: İlgi Yazı (1 Sayfa)