Sirküler:  144/16                                                                                                          17.05.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik

 İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 12.05.2016 tarih ve 95 35 sayılı yazısı.

 İlgi yazı ekinde alınan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısında, karayolunda tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ADR bölüm 9’da tanımlanan araçların yıllık muayeneleri ile ADR Bölüm 6’da tanımlanan üst yapıların ara ve periyodik muayenelerinin etkin ve sağlıklı bir şeklide yapılması ile bu muayenelerin yapılacağı periyodik muayene merkezlerinin işletim usul ve esaslarına yönelik hazırlanan “Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik”in 21/04/2016 tarih ve 29691 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bahsedilen yönetmeliğe ilgili genel müdürlük internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) mevzuat başlığı altından ulaşılabilmekte olup, bahsi geçen mevzuat kapsamındaki zorunluluklara uyulması gerektiği ve ayrıca, zorunlulukları yerine getirmeyenlerin yapılacak denetimlerde idari para cezası gibi yaptırımlarla karşılaşabilecekleri ifade edilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün Yazısı (1 Sayfa)