Sirküler: 145/14                                                                                                       05.05.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 3 Mayıs 2014 tarih ve 28989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelik ile, 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğinin,

“Gemiadamı yeterlik belgesi alınmasına ilişkin geçiş hükümleri

Geçici Madde 14 – (Ek RG: 17.11.2012 – 28470 m.6) 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında Deniz Harp Okulundan mezun veya mezun olmadan ayrılanlar ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan gemiadamı yeterlik belgesini ilk kez alacak olanlara bu Yönetmeliğin 23/8/2012 tarihinden önceki hükümleri uygulanır. Daha sonraki yeterlik yükselmeleri için bu Yönetmeliğin eğitim, sınav ve deniz hizmeti ile ilgili hükümleri uygulanır.” şeklindeki geçici 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Yönetmelik (1 Syf.)