Sirküler: 146/14                                                                                                       05.05.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”, 3 Mayıs 2014 tarih ve 28989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesi gereğince sağlanacak desteklerin ödenme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

İlgili tebliğe;

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140503.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140503.htm adresinden ulaşılabilir.