Sirküler:  148/15                                                                                                       11.06.2015

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 05.06. 2015 tarih ve11070 sayılı “Türkiye-Rusya Çalışma Toplantısı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: İlgi Yazı (2 Sayfa)