Sirküler:  148/16                                                                                                          23.05.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2016/18), 18 Mayıs 2016 tarih ve 29716 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğin amacı, denizlerde su ürünleri avcılığı yapan balıkçı gemilerinin kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyetleri ve avlanan su ürünleri verilerinin GSM ve uydu iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesini ve dijital ortamda kayıt altına alınarak toplanmasını sağlamaktır.

 

Bu Tebliğ; denizlerde su ürünleri avlama ruhsatına sahip, boy uzunluğu 12 metre ve üzerinde olan balıkçı gemilerini ve bu gemilere takılacak gemi izleme cihazı ve elektronik seyir defterini ve bu cihazların çalışması, kullanılması, avlanan su ürünleri kayıtlarının tutulmasına ilişkin hususlar ile bu hususlarda balıkçı gemi yetkilisinin yükümlülüklerini kapsar.

 

Bu Tebliğin; 10 uncu maddesi 1/1/2017 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki : İlgili Tebliğ (3 Sayfa)